Ανακοινώσεις ΧΑ

Ιουν 22 2017 Γνωστοποίηση συναλλαγών

Ιουν 01 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Μαι 30 2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2017

Μαι 23 2017 Εξαγορά φωτοβολταικού σταθμού

Μαι 23 2017 Αντικατάσταση εσωτερικού ελεγκτή

Απρ 19 2017 Ενημέρωση της Quest Συμμετοχών Α.Ε. σχετικά με την εταιρεία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΑΕ

Απρ 12 2017 Υποβολή αίτησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» και υποβολή του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Απρ 05 2017 Οικονομικά Αποτελέσματα 2016

Απρ 03 2017 Οικονομικό ημερολόγιο 2017

Μαρ 15 2017 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.» με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους

Φεβ 22 2017 Αγορά ιδίων μετοχών (20/02/2017)

Φεβ 14 2017 Αγορά ιδίων μετοχών (13/02/2017)

Αρχείο