Skip to main content

Uni Systems

 Uni Systems

Η Uni Systems είναι η μεγαλύτερη εταιρεία σχεδιασμού, εφαρμογής και υποστήριξης Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα.

Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, μεγάλη εμπειρία  και αποδεδειγμένη ικανότητα επιτυχούς υλοποίησης σύνθετων έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η Εταιρεία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες για τις μεγάλες επιχειρήσεις στον Δημόσιο, Χρηματοοικονομικό και Ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών.

Οι Λύσεις τις οποίες προσφέρει καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων αναγκών των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών σε ψηφιακή τεχνολογία.

Με επίκεντρο την Ελλάδα δραστηριοποιείται παράλληλα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με ανθρώπινο δυναμικό ιδιαίτερα υψηλής εξειδίκευσης, η Uni Systems συνεχίζει μια παράδοση πρωτοπορίας στον χώρο της, που άρχισε με την ίδρυσή της το 1964.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ανέρχεται σε 500 περίπου άτομα, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων έχουν πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης και τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι πωλήσεις της το 2015 ανήλθαν σε € 70 εκ.

Δραστηριότητες

Η Uni Systems, απευθυνόμενη στους μεγάλους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις,  σχεδιάζει, εφαρμόζει και υποστηρίζει Λύσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών, που συντείνουν στην τεχνολογική υπεροχή των πελατών της και υποστηρίζουν την προσπάθειά τους να κερδίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σε όποια αγορά αυτοί δραστηριοποιούνται.

Η δέσμευση αυτή γίνεται πραγματικότητα, καθώς το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας εξελίσσεται σε στρατηγικό συνεργάτη του πελάτη, βοηθώντας τον να προβλέψει τις ανάγκες του και να επενδύσει σε λύσεις προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητα υπηρεσιών, που αφορούν:

 • Υπηρεσίες Data Center
 • Λύσεις Υποδομής Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Επιχειρησιακές Λύσεις & Υπηρεσίες
 • Λύσεις Τηλεπικοινωνιών
 • Εφαρμογές Κάθετων Αγορών στον Τομέα Δημοσίου, τον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα και τον Τομέα Τηλεπικοινωνιών. 

Κορυφή σελίδας

Επιδιώξεις και Στόχοι 

Με ισχυρά θεμέλια την ευρύτατη πελατειακή της βάση, το ανθρώπινο δυναμικό της και την υγιή χρηματοοικονομική της θέση, η Uni Systems εστιάζει στην ανάπτυξη λύσεων που υποστηρίζουν τον περιορισμό των περιττών εξόδων, τη χρήση πρακτικών μεθόδων και ανταγωνιστικών λύσεων που προσφέρουν ομογενοποίηση συστημάτων.

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός Ελλάδας, με βασικό αξονα τις λύσεις UniCloud, οι οποίες επεκτείνουν τις προσφερόμενες δυνατότητες και εξοικονομούν πόρους.

Επιπλέον, η Uni Systems επενδύει εμπράκτως στη διεθνή προοπτική της και επέκταση στο εξωτερικό, διαθετωντας ως βάση της την αξιοπιστία της και το χαρτοφυλάκιο βέλτιστων πρακτικών της.

Κορυφή σελίδας

Λύσεις

H Uni Systems και η μητρική της εταιρεία Info-Quest ΑΕΒΕ, υπήρξαν ενεργοί εταίροι σε  όλα τα μεγάλα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού του δημοσίου τομέα από το 1990 μέχρι σήμερα. Στρατηγική επιδίωξη της Uni Systems, είναι υλοποίηση και ολοκλήρωση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας για κεντρικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και σωρευμένη εμπειρία, έχοντας υλοποιήσει κάποια από τα πλέον σύνθετα έργα για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 Ενδεικτικά αναφέρονται τα TAXISnet, ICISnet, το ΟΠΣ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis, οι Διαδικτυακές Δημοτικές Πύλες της για την Αττική και τις Περιφέρειες του Αιγαίου, το ΟΠΣ για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ΟΠΣ για το Κτηματολόγιο Α.Ε., το σύστημα Διαχείρισης Ποινικών Μητρώων, το Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ενώ κάποια από τα έργα Δημοσίου που υλοποιούνται στο εξωτερικό αφορούν σε συστήματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως το σύστημα για το European Chemicals Agency, το CΕCIS για το European Community Humanitarian Office και το πληροφορικό σύστημα για τη Γενική Διεύθυνση (DG) for Climate Action της Ε.Ε.

 Τραπεζικός και Χρηματοοικονομικός τομέας

 Η Uni Systems δραστηριοποιείται για περισσότερα από 45 χρόνια στον Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό τομέα,  έχοντας επάξια κατακτήσει τη φήμη του πλέον αξιόπιστου και έμπειρου συνεργάτη των μεγαλύτερων Χρηματοοικονομικών οργανισμών της Ελλάδας αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χτίζοντας ισχυρές μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μαζί τους. Σήμερα η Εταιρεία μας, διαθέτει τη μεγαλύτερη ομάδα έμπειρων στελεχών στην αγορά, με σημαντική τεχνογνωσία, τόσο σε όλα τα κάθετα αντικείμενα του Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού τομέα, όσο και στις οριζόντιες λύσεις και υπηρεσίες που αφορούν υποδομές και εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στους μεγάλους πελάτες της Uni Systems συγκαταλέγονται όλες οι μεγάλες ελληνικές Τράπεζες και θυγατρικές τους στο εξωτερικό, στις οποίες έχει υλοποιηθεί σημαντικός αριθμός έργων.

 Τομέας Τηλεπικοινωνιών

Η μετεξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και η εμφάνιση παρόχων φωνής, περιεχομένου και υπηρεσιών αλλάζει ριζικά το τηλεπικοινωνιακό τοπίο, απαιτώντας άμεσες, οικονομικές και υψηλής απόδοσης διαδικασίες. Η Uni Systems υποστηρίζει σταθερά αυτές τις διαδικασίες, προσφέροντας Ολοκληρωμένες Λύσεις για συστήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με βάση προϊόντα κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων, συνδυάζοντάς τα με υπηρεσίες ποιότητας, που παρέχονται από τους εξειδικευμένους μηχανικούς της Εταιρείας. Το αποτέλεσμα είναι λύσεις που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των παρόχων τηλεπικοινωνιών, είτε στον τομέα των υποδομών, είτε σε αυτό των εφαρμογών. Η Uni Systems απευθύνεται σε κύριους και εναλλακτικούς Πάροχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, ενώ το πελατολόγιο της περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους παρόχους Τηλεπικοινωνιών, προσφέροντάς τους λύσεις που παρέχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες ανάγκες τους. Επιπλέον, συγκεκριμένες οριζόντιες λύσεις Τηλεπικοινωνιών απευθύνονται σε όλους τους τομείς της αγοράς, καλύπτοντας το σύνολο των τηλεπικοινωνιακών αναγκών ενός  οργανισμού.

 Ιδιωτικός Τομέας

H Uni Systems, εκτός από το χώρο των Τηλεπικοινωνιών και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις και επιχειρησιακές εφαρμογές σε μεσαίες και μεγάλες εταιρείες του ευρύτερου Ιδιωτικού Τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας πέρα από την διασπορά ετερογενών επιχειρησιακών και επιχειρηματικών αναγκών, που λειτουργεί σε μία έντονα ανταγωνιστική και ευμετάβλητη παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αποτελεί το δυσκολότερο μέτρο, βάσει του οποίου κρίνεται καθημερινά η επιτυχία της Uni Systems σαν τεχνολογικού εταίρου.

Η εταιρεία διαθέτοντας μια μεγάλη ομάδα έμπειρων μηχανικών σε διαφορετικές τεχνολογικές περιοχές και ένα σύνολο συμβούλων επιχειρηματικών λύσεων τεχνολογίας, ανταποκρίνεται ιδανικά στις προκλήσεις της αγοράς. Οι πελάτες της περιλαμβάνονται στους 500 μεγαλύτερους ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελληνική αγορά.

 Υπηρεσίες Data Center

 Managed Services

 • Collocation (V-Hosting – D-Hosting )
 • Disaster Recovery Business Continuity (DR & BC)

 Uni| Cloud, Δυναμικές Cloud Υπηρεσίες

 • IaaS, Infrastructure as a Service
 • PaaS, Platform as a Service
 • Saas, Software as a Service
 Λύσεις Υποδομής Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 Enterprise Management

 • Service & IT Asset management,
 • Application Discovery Management,
 • Application Performance management,
 • System Monitoring & Root Cause Analysis,

 Security & Compliance

 • Perimeter & end-point security,
 • Secure Remote access,
 • Enterprise Single Sign-On, PKI, Smart tokens,
 • Data Leakage prevention,
 • WEB application firewalling.

 Access & Application Delivery

 • Application Virtualization & Delivery
 • Desktop virtualization & VDI technologies
 • WAN & WEB bandwidth optimization
 • Thin Client solutions

 Information & Storage Management

 • Mid to high end Storage architectures (NAS, SAN, DAS),
 • Storage tiering or Hierarchy,
 • Backup & Recovery,
 • Storage replication and deduplication,
 • Records management & Archiving,
 • E-mail archiving,
 • Data & Information protection.

 Business Continuity & Disaster Recovery

 • Disaster site hosting
 • Disaster site management
 • Disaster site desktop facilities

Data Center Transformation & Virtualization

 • Κτηριακές Υποδομές Data Center, Disaster Sites, Computer Rooms
 • Υποδομές Server, Storage, Switching Fiber, Networking, Cabling
 • Unified computer stacks (Blades, access/concentration/core switches, Storage)
 • Αρχιτεκτονικές για Server, Storage, Network Virtualization, Application & Desktop delivery
 • Διαχειριστικό λογισμικό και λογισμικό αυτοματισμού Data Centers (Asset & Configuration Management, Capacity Planning, Billing/Chargeback, SLA Management, Service Catalogue Management κ.α.)
 • End-to-end private or public Cloud architectures
 • Disaster recovery planning, energy & space efficiency assessment, facility management
 • Relocation services
Επιχειρησιακές Λύσεις & Υπηρεσίες

Επιχειρησιακές Εφαρμογές

 • Customer Relationship Management
 • Human Capital Management & Συστήματα Payroll
 • Λύσεις Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας
 • Mobile Applications UNI | Apps

 Εφαρμογές Τεχνολογίας Υποδομών

 • Business Process Management
 • Λύσεις Αναγνώρισης Εγγράφων
 • SIEM & Logs Management
 • Service Oriented Architectures

 Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Ιστορικά Αρχεία

 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών
 • Πλατφόρμες Εncore, CASE, Research Pro, WebBridge LR.
 • Λύσεις Προϊόντων RFID
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Μουσειακών Συλλογών και Ιστορικών Αρχείων
 • Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης
 • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
 • Υπηρεσίες Καταλογογράφησης και Τεκμηρίωσης
 • Υπηρεσίες Μετατροπής Αρχείων
 Λύσεις Τηλεπικοινωνιών

 Λύσεις Εταιρικών Δικτύων

 • Δικτυακή Υποδομή
 • Δρομολόγηση | Μεταγωγή | Ασύρματο LAN| Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN)
 • Δίκτυο Ασφαλείας
 • Βελτιστοποίηση WAN
 • Διαχείριση Δικτύου

 Customer Interaction Management         

 • Τηλεφωνικά Κέντρα
 • Ολοκλήρωση Τηλεφωνίας και Η/Υ (Computer Telephony Integration)
 • Διαδραστική Φωνητική Απόκριση (Interactive Voice Response)
 • Ηχογράφηση με Πολυμέσα (Multimedia Recording)
 • Αναγνώριση Ομιλίας & Μετατροπή Φωνής σε κείμενο (Speech Recognition & Speech-to-Text)

  Unified Communications

 • Αναλογική & Ψηφιακή Τηλεφωνία | PBX
 • Τηλεφωνία πρωτοκόλλου Internet (IP Telephony)
 • Ενοποιημένη Παρουσία και Ενοποιημένη Επικοινωνία (Unified Presence and Unified Messaging)
 • Συνδιάσκεψη μέσω Ιστού/ Βίντεο/ Τηλεφώνου (Web/ Video/ AudioConferencing)
 • Email-Instant Messaging & Συνεργασία
Κάθετες λύσεις

 Λύσεις Τραπεζικού και Χρηματοοικονομικού Τομέα

 • Core & Web Banking
 • Branch Automation
 • Treasury
 • Automatic Payments
 • Capital & Money Market solutions
 • Compliance & Risk Management
 • Insurance Solutions

 Λύσεις Δημόσιου Τομέα

 • Q-PRIME
 • Staff

 Λύσεις για Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς

 •  Δικτυακές Λύσεις
 •  Συστήματα Υποστήριξης BSS– OSS
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης

Υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

 • Outsourcing
 • Remote Support
 • Technical Consulting
 • Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Υπηρεσίες

 • Fast Recovery Services (FRS)
 • Disaster Recovery Services (DRS)
 • Network Management
 • Network Check-Up, Performance Evaluation & Optimization
 • Network Audit
 • Security Services
 • Operations Assessment
 • Interoperability Analysis & Design Services
 • Proof of Concept (POC) Services

Υπηρεσίες Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εγκαταστάσεων

 • Συμβόλαια Υποστήριξης (Maintenance Contracts)
 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων (Installation Services)
 • Υποστήριξη On Call (On Call Support)
 • Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Υποστήριξης
 • Ομάδα Διαχείρισης Έργου

Κορυφή σελίδας

Πιστοποιήσεις Διαχείρισης Ποιότητας

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, η Uni Systems έχει πιστοποιηθεί για τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Σχεδιασμό και Παροχή Υπηρεσιών Ολοκλήρωσης  Συστημάτων
 • Πωλήσεις και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Μεταφοράς Δεδομένων και Φωνής
 • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Λογισμικού
 • Παροχή Υπηρεσιών Κέντρων Δεδομένων
 • Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης και επί τω έργω Υποστήριξης
 • Παροχή υπηρεσιών Ψηφιοποίησης, Επεξεργασίας και Τεκμηρίωσης Υλικού

 Πιστοποιητικό Ασφαλείας ISO/IEC 27001:2005 

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 27001:2005 από την TUV HELLAS για τις παρακάτω υπηρεσίες της: 

 • Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους που αφορούν σε Παροχή υποδομών ως Υπηρεσία (Infrastructure as a Service), Πλατφόρμας ως Υπηρεσία (Platform as a Service), και Λογισμικού ως Υπηρεσία (Software as a Service),
 • Υπηρεσίες Φιλοξενίας για Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και παροχή επανδρωμένων χώρων εργασίας υψηλής διαθεσιμότητας στο Κέντρο Δεδομένων της Εταιρείας,
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στο σχεδιασμό, εγκατάσταση, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η εταιρεία διατηρεί Ομάδα Ασφάλειας με κύριο στόχο την διαρκή ενημέρωση της για πιθανούς κινδύνους που δύναται να απειλήσουν την ασφάλεια δεδομένων και πληροφοριών, την αξιολόγησή των κινδύνων αυτών, την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπισή τους, την εσωτερική αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικασιών και εργαλείων και τη διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας.

Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO 9001:2008 για το Υποκατάστημα της Εταιρείας στη Ρουμανία

Ενισχύοντας της παρουσία της στη Ρουμανία και γενικότερα στην Αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, η Εταιρεία το Μάρτιο του 2011 πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2008 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών υλοποίησης και συντήρησης ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής.

Την πιστοποίηση αυτή την έλαβε από τον ιταλικό οργανισμό πιστοποίησης RINA, έναν οργανισμό με μακροχρόνια διεθνή παρουσία που είναι διαπιστευμένος από την ACCREDIA (ιταλικός φορέας διαπίστευσης).

Κορυφή σελίδας

Συνεργασίες της Uni Systems 

Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας
Κορυφή σελίδας

Αρχή Σελίδας

The modernization and upgrade of the living standards of the Greek citizen
The modernization and upgrade of the living standards of the Greek citizen
The modernization and upgrade of the living standards of the Greek citizen
Full Profile
The modernization and upgrade of the living standards of the Greek citizen
Στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του Έλληνα πολίτη
Στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του Έλληνα πολίτη
Full Profile
The creation of new institutional frameworks for the acceptance and use of new technologies
The creation of new institutional frameworks for the acceptance and use of new technologies
The creation of new institutional frameworks for the acceptance and use of new technologies
Full Profile
The creation of new institutional frameworks for the acceptance and use of new technologies
Στη δημιουργία των νέων θεσμικών πλαισίων για την αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών
Στη δημιουργία των νέων θεσμικών πλαισίων για την αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών
Full Profile
The dissemination and use of information technology to the wider community
The dissemination and use of information technology to the wider community
The dissemination and use of information technology to the wider community
Full Profile
The dissemination and use of information technology to the wider community
Στη διάδοση και χρήση της πληροφορικής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
Στη διάδοση και χρήση της πληροφορικής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
Full Profile
The introduction and use of information technology in education
The introduction and use of information technology in education
The introduction and use of information technology in education
Full Profile
The introduction and use of information technology in education
Στην εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στην παιδεία
Στην εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στην παιδεία
Full Profile

© Copyright 2017   |   All Rights Reserved   |   Όροι Χρήσης   |   Πολιτική Απορρήτου

created by Information Systems Impact