Στην αιχμή της Τεχνολογίας

 Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

Επίσημος διανομέας

προϊόντων Αpple

Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας

Ταχυμεταφορές σε 5 χώρες
350 καταστήματα εξυπηρέτησης