Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου

Ημερομηνία Νέες Μετοχές / Μεταβολή Σύνολο μετοχών Τιμή διάθεσης Ονομαστική αξία Μετοχικό κεφάλαιο / Μεταβολή Υπερ το άρτιο από ΑΜΚ Σύνολο Μετοχικού κεφαλαίου (€) Επιστροφή Μετρητών (ΕΜΚ) Καταβολή μετρητών (AMK) Μείωση "Υπέρ το άρτιο" λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (Share premium) Περιγραφή
27/6/2000 7.800.000 46.800.000 9,39 0,51 4.005.869,41 69.264.000,00 24.035.216,43 0 73.242.000,00 0,00 0,00 ΑΜΚ / Αναλογία 2:10 παλαιές
27/6/2000 199.670 46.999.670 2,93 0,51 102.545,12 483.201,40 24.137.761,56 0 585.033,10 0,00 0,00 ΑΜΚ / Διανομή σε προσωπικό
22/6/2001 5.127.330 52.127.000 - 1 27.989.238,44 8.628.024,41 52.127.000,00 0 0,00 0,00 12.039.217,02 Απορρόφηση Ergodata με αυξηση ονομαστικής αξίας σε 1 €
22/6/2001 502.720 52.629.720 2,93 1 502.720,00 970.249,60 52.629.720,00 0 1.472.969,60 0,00 0,00 Διάθεση μετοχών σε προσωπικό
22/6/2005 -2.537.550 50.092.170 - 1 -2.537.550,00 0,00 50.092.170,00 0 0,00 5.684.112,00 0,00 Ακύρωση ιδίων μετοχών
5/12/2005 -1.386.950 48.705.220 - 1 -1.386.950,00 0,00 48.705.220,00 0 0,00 3.106.768,00 0,00 Ακύρωση ιδίων μετοχών
28/3/2006 0 48.705.220 - 2,4 68.187.308,00 0,00 116.892.528,00 0 0,00 0,00 68.187.308,00 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
28/3/2006 0 48.705.220 - 0,9 -73.057.830,00 0,00 43.834.698,00 73.057.830,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
19/12/2006 0 48.705.220 - 0,7 -9.741.044,00 0,00 34.093.654,00 0 0,00 0,00 0,00 Μείωση ΜΚ για συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών
25/10/2011 0 48.705.220 - 0,6 -4.870.522,00 0,00 29.223.132,00 4.870.522,00 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
5/6/2012 -636.019 48.069.201 - 0,6 -381.611,40 0,00 28.841.520,60 0 0,00 535.591,60 0,00 Ακύρωση ιδίων μετοχών
5/6/2012 0 48.069.201 - 0,4 -9.613.840,20 0,00 19.227.680,40 9.613.840,20 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
21/11/2013 -219.429 47.849.772 - 0,4 -87.771,60 0,00 19.139.908,80 0 0,00 178.884,86 0,00 Ακύρωση ιδίων μετοχών
21/11/2013 -35.887.329 11.962.443 - 1,6 0,00 0,00 19.139.908,80 0 0,00 0,00 0,00 Reverse split 4:1
21/11/2013 0 11.962.443 - 0,5 -13.158.687,30 0,00 5.981.221,50 13.158.687,30 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
21/12/2015 0 11.962.443 - 0,3 -2.392.488,60 0,00 3.588.732,90 2.392.488,60 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
1/6/2016 -40.912 11.921.531 - 0,3 -12.273,60 0,00 3.576.459,30 0 0,00 137.826,91 0,00 Ακύρωση ιδίων μετοχών
1/6/2016 0 11.921.531 - 3,66 40.056.344,16 0,00 43.632.803,46 0 0,00 0,00 40.056.344,16 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο
4/11/2016 0 11.921.531 - 3,32 -4.053.320,54 0,00 39.579.482,92 4.053.320,54 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
26/07/2017 0 11.921.531 - 1,02 -27.419.521,30

0,00

12.159.961,620 0 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή ΜΚ με μετoχές BriQ Properies ΑΕΕΑΠ (1:1)
26/10/2017 -7.899 11.913.632 - 1,02 -8.056,98 0,00 12.151.904,64 0 0,00 0,00 0,00 Ακύρωση ιδίων μετοχών
26/10/2017 0 11.913.632 - 0,68 4.050.634,88 0,00 8.101.269,76 0 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
26/11/2018 0 11.913.632 - 0,30 4.527.180,16 0,00 3.574.089,60 0 0,00 0,00 0,00 Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
2/8/2019 23.827.264 35.740.896 - 0,10 0,00 0,00 3.574.089,60 0 0,00 0,00 0,00 Split 3:1
26/6/2020 0 35740.896 - 0,19 5.361.134,40 0 6.790.770,24 0 0,00 0,00 5.361.134,40 Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
26/6/2020 0 35.740.896 - 0,04 -5.361.134,40 0 1.429.635,84 5.361.134,40 0 0 0 MMK/Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά
26/6/2020 0 35.740.896 - 5,93 210.513.877,44 0 211.943.513,28 0 0 0 210.513.877,44 AMK/Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού
26/6/2020 0 35.740.896 - 1,33 -210.513.877,44 0 47.535.391,68 0 0 0 0 MMK