Skip to main content

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποί μας

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο του Ομίλου Quest.

Μέρος της διαχρονικής στρατηγικής και κουλτούρας του Ομίλου είναι η προσέλκυση και η διατήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, ταλέντων και ικανών ανθρώπων, η ανάπτυξη, η φροντίδα και η ευζωία τους, καθώς και η εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου που μπορεί να συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και την εκπαίδευση.

Η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων, αποτελεί κύρια προτεραιότητα και ακρογωνιαίο λίθο της υψηλής τεχνογνωσίας και του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρουν οι εταιρείες του Ομίλου.

 • Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις, πολύτιμα εφόδια για την επαγγελματική τους εξέλιξη.
 • Οι τεχνικές υπηρεσίες των εταιρειών είναι προσανατολισμένες και συγκεντρώνουν έναν σημαντικό αριθμό πιστοποιημένων μηχανικών με την υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση που προσφέρουν οι σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, μέσω εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Επιστέγασμα της συστηματικής καλλιέργειας σε εύρος, αλλά και των επενδύσεων του Ομίλου για την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό στην Ελληνική αγορά και η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους ίδιους τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο.

hr

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ QUEST


ΣΥΝΟΛΟ  2.329 (+3%)

 
Εργαζόμενοι ανά κλάδο (Δεκ 2021)

Εμπορικές Δραστηριότητες (ICT, A/C, e-Commerce), Υπηρεσίες Πληροφορικής, Υπηρεσίες Ταχυδρομικές, Λοιποί Κλάδοι

 
Εργαζόμενοι ανά Εταιρεία (Δεκ 2021)

INFO QUEST TECHNOLOGIES, QUEST ON LINE, iSQUARE, iSTORM, UNI SYSTEMS, ACS, QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, QUEST ENERGY, TEAM CANDI, ΙNTELLI SOLUTIONS, CLIMA QUEST

 

* Στα παραπάνω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται και 351 εποπτευόμενοι εργαζόμενοι που εργάζονται για λογαριασμό της Uni Systems στο εξωτερικό.

Στατιστικά Στοιχεία
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔEK 2021)

 • Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αποτελούν 2.329 εργαζόμενοι, εκ των οποίων το 75% απασχολείται στην Πληροφορική.
 • Το 27% των εργαζομένων είναι γυναίκες
 • Άνω του 69% του κλάδου Πληροφορικής είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης / Μεταπτυχιακών σπουδών
 • Στον κλάδο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, απασχολούνται περισσότεροι από 560 εργαζόμενοι, ενώ συνολικά πάνω από 2.500 άτομα απασχολούνται ως εργαζόμενοι στα καταστήματα του ταχυδρομικού δικτύου της ACS πανελλαδικά.
 • Το 2021 η Εταιρεία Cardlink A.E. εξαγοράστηκε, κατά συνέπεια το προσωπικό του Ομίλου μειώθηκε κατά 112 εργαζομένους.
 • Το 2021 εντάχθηκαν στο Όμιλο οι Εταιρείες Clima Quest, Intelli Solutions, Uni Systems Spain, Info Quest Technologies Cyprus και Team Candi αυξάνοντας κατά 117 τους εργαζομένους.
 

2.329

εργαζόμενοι

ανθρώπινο δυναμικό (+3%)

 

27%

γυναίκες

εργαζόμενες

 

75%

εργαζόμενοι

στον κλάδο Πληροφορικής

 

69%

εργαζόμενοι στην Πληροφορική

είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Σταθερές εταιρικές πρακτικές και παροχές προσωπικού

 • Ο Όμιλος τηρεί πλήρως και με απόλυτη συνέπεια την αρχή σεβασμού και ίσης μεταχείρισης όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως θέσης στο οργανόγραμμα.
 • Αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση βάσει φύλου, εθνικότητας, θρησκεύματος, κλπ., ασπαζόμενος τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.
 • Παρέχει ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και αναδεικνύει τα στελέχη του αξιοκρατικά, με αντικειμενικά κριτήρια, αξιολόγηση και πλήρη διαφάνεια.
 • Δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και δίνει ευκαιρίες σε νέους & ταλαντούχους ανθρώπους να εξελιχθούν.
 • Ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των γυναικών, με την παροχή ίσων ευκαιριών σε θέματα αμοιβής και επαγγελματικής ανέλιξης.
 • Εφαρμόζει πρακτικές υλικής και ηθικής επιβράβευσης όσων εργαζόμενων διακρίνονται για το ήθος, την φιλομάθεια, την ευσυνειδησία και την απόδοση.
 • Ενθαρρύνει την έκφραση προτάσεων και παρατηρήσεων από τους εργαζόμενους και πραγματοποιεί τακτικά έρευνα γνώμης του προσωπικού.
 • Προάγει την κουλτούρα σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες.
 • Ακολουθεί πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Eφαρμόζει πρακτικές και δράσεις που συντελούν στην ευημερία των εργαζομένων. Σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους εργαζόμενούς του καθώς και τακτικές ενημερώσεις για την υγεία και ευεξία.
 • Για θέσεις που δεν απαιτείται η φυσική παρουσία εφαρμόζει υψηλά ποσοστά τηλεργασίας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής.
 • Στις παροχές προς το προσωπικό περιλαμβάνεται πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

© Copyright 2019   |   All Rights Reserved  
Όροι Χρήσης   |   Γενική Πολιτική Απορρήτου   |   Ειδική Δήλωση CCTV
Πολιτική Cookies  |   Προτιμήσεις Cookies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

created by Information Systems Impact