Skip to main content

Ανθρώπινο Δυναμικό

Εταιρική κουλτούρα

Η κουλτούρα του Ομίλου Quest συντίθεται και ενισχύεται μέσα από τις Εταιρικές Αξίες, τις Αρχές Ηγεσίας, την Επικοινωνίας Εργαζομένων Διοίκησης και τη Διαρκή ανάπτυξη των εργαζομένων

Εταιρικές Αξίες


Οι αξίες του Ομίλου Quest εκφράζουν τη φιλοσοφία των ιδρυτών του και αποτελούν εγγύηση της συνοχής μας και τον πυρήνα της κουλτούρας των εταιρειών του Ομίλου. Οι αξίες αυτές συνοψίζονται στα παρακάτω:

Ικανοποίηση του Πελάτη
Ομαδικότητα
Γνώση – Συνεχής Βελτίωση - Καινοτομία
Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα
Ήθος και Ακεραιότητα
Τεκμηρίωση και Αξιολόγηση

Συνεχής Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων

H εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα για τον Όμιλο Quest. Ο Όμιλος διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού, που με δομημένο τρόπο σχεδιάζει και υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα επιμόρφωσης για όλες τις βαθμίδες των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι παροτρύνονται να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, βελτιώνοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητές και την εργασιακή τους συμπεριφορά. Επίσης, τους παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις, να παρακολουθήσουν με δική τους πρωτοβουλία κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης της επιλογής τους.

Οι στόχοι εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων του Ομίλου περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη διοικητικών και δεξιοτήτων ηγεσίας, με χρήση μεθοδολογιών και προγραμμάτων, όπως Κέντρα Ανάπτυξης, το Quest Mini MBA, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με έγκυρο εκπαιδευτικό φορέα ειδικά για τις ανάγκες του Οργανισμού.
  • Το πρόγραμμα «Living our Values», το οποίο έχει σχεδιασθεί για να αναδεικνύει με βιωματικό τρόπο, τις κοινές αξίες των εργαζομένων στις εταιρείες του Ομίλου με στόχο τη δημιουργία Ομιλικής Κουλτούρας.
  • Τεχνικές εκπαιδεύσεις σε επαγγελματικές περιοχές και πιστοποιήσεις που δίδονται από τους συνεργαζόμενους οίκους
  • Εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης, βάσει αναγνωρισμένων αναγκών.
  • Εξειδικευμένο πρόγραμμα για τους High Potential (ταλέντα) εργαζομένους στον Όμιλο. Το πρόγραμμα αποτελεί μια σύνθεση δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή/και περαιτέρω ενίσχυση ιδιοτήτων ηγεσίας, στρατηγικής σκέψης και οργανωτικής ευαισθησίας.
  • Συνεχής εκπαίδευση με αξιοποίηση e-learning εργαλείων
  • Αξιοποίηση συστημάτων και διαδικασιών Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη διαρκή ενίσχυση μίας κουλτούρας υψηλής απόδοσης, με έμφαση στην αξιοκρατία τη συνεργασία, την ισονομία και την συμπερίληψη.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ευεξία, τη ψυχική ανθεκτικότητα και τη σύνδεση μεταξύ των εργαζομένων του Ομίλου

QUEST EUZHN – Ευεξία και ποιότητα ζωής

Ο Όμιλος προτρέπει συστηματικά τους εργαζόμενους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή και έχει ως στόχο τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων που υλοποιεί, διαμορφώνοντας ένα ακόμη πιο φιλικό, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον για τους εργαζόμενούς τους.

Συστηματικά στον Όμιλο πραγματοποιούνται κοινωνικές και αθλητικές δράσεις για την ευεξία, την ανάδειξη της σημασίας της ισορροπία στην προσωπική και επαγγελματική, αλλά και παρότρυνσης προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Η εταιρική ομάδα basket της Uni Systems, η Ομάδα δρομέων του Ομίλου που συμμετέχει στον Μαραθώνιο της Αθήνας, είναι ορισμένες από τις επιτυχημένες δράσεις που προωθεί ο Όμιλος.

Σε κτήριο του Ομίλου λειτουργεί σύγχρονο γυμναστήριο, ενώ σε δύο κτήρια, αλλά και online πραγματοποιούνται εβδομαδιαία μαθήματα γυμναστικής (πιλάτες, cross fit, κ.α.)

Πραγματοποιούνται «wellness days» από επαγγελματίες coachers και wellness program με πολλές δράσεις (εκδρομές, ομαδικά παιχνίδια, υγιεινά snacks, Κλπ).

Προάγεται ο εθελοντισμός και παρέχεται κάθε βοήθεια και υποστήριξη σε ομάδες εργαζομένων - εθελοντών

Πραγματοποιούνται γιορτές για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα παιδιά

H εκπαίδευση και η ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα για τον Όμιλο Quest

Επικοινωνία Εργαζομένων και Διοίκησης

Η άμεση, συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία της Διοίκησης με τους Εργαζόμενους, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της κουλτούρας του Οργανισμού. Στον Όμιλο έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί, πρακτικές και δράσεις που προάγουν την επικοινωνία, τη διαφάνεια και διασφαλίζουν ένα άριστο κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης. Στο πλαίσιο του διαύλου επικοινωνίας Διοίκησης - Εργαζομένων, ακολουθείται η πολιτική «Ανοικτές Πόρτες», που δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους να συζητούν με τη Διοίκηση θέματα που αφορούν στην εργασία τους. Επιπλέον, μέσω δομημένων συναντήσεων εξασφαλίζεται η απευθείας ενημέρωση όλων των εργαζομένων. Επιπλέον ο Όμιλος διαθέτει εσωτερικό δίκτυο Intranet, για την άμεση επικοινωνία, την εξειδικευμένη εφαρμογή «HereWeAre», που εστιάζει στις δράσεις ανάπτυξης προσωπικού, καθώς και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Orion».

Αρχές Ηγεσίας

Όλοι όσοι προΐστανται εργαζομένων (προϊστάμενοι, διευθυντικά στελέχη, κτλ) καλούνται να λειτουργούν ευθυγραμμισμένα και με κοινές πρακτικές ηγεσίας, ώστε να να προάγουν την αξιοκρατία και την καθοδήγηση των ομάδων τους.

Δράσεις και Εκδηλώσεις

Στον Όμιλο Quest, με πολλή διάθεση και κέφι, πρωτοβουλίες και εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων, οργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις που προάγουν την ομαδικότητα και την επικοινωνία, βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής και της εργασίας και βοηθούν τους συνανθρώπους και την κοινωνία.