Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Αίτημα της Info-Quest A.E.B.E προς την επιτροπή κεφαλαιοαγοράς για την ενάσκηση δικαιώματος εξαγοράς

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

1. Εισαγωγή

Τηv 20η Ιουλίου 2007, η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε (ο “Προτείνων”), απηύθυνε υποχρεωτική δημόσια πρόταση (η “Δημόσια Πρόταση”) για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών (οι “Μετοχές”) εκδόσεως της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” (η “Εταιρία”), που ο Προτείνων, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατείχε. Ως αποτέλεσμα, μετά το πέρας της Δημόσιας Πρότασης μετόχους ο Προτείνων κατείχε 34.674.570 Μετοχές ή ποσοστό 90,04% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας. Ο Προτείνων προέβη επίσης σε αποκτήσεις, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Μετοχών της Εταιρίας και ως εκ τούτου κατείχε στις 4 Οκτωβρίου 2007, 36.523.347 Μετοχές ή ποσοστό 94,86% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.

2. Αίτημα για ενάσκηση δικαιώματος εξαγοράς

Ο Προτείνων βεβαιώνει ότι κατείχε στις 4 Οκτωβρίου 2007 άμεσα, ποσοστό ίσο με 94,86% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας και δηλώνει ότι προτίθεται να ενασκήσει δικαίωμα εξαγοράς κατ’ άρθρο 27 ν. 3461/2006 για την απόκτηση του υπολοίπου αριθμού Μετοχών, που ο ίδιος, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ήτοι 1.797.953 Μετοχές ή ποσοστό 5,14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας. Συναφώς υπενθυμίζεται ότι το εγκεκριμένο πληροφοριακό δελτίο επί της Δημοσίας Προτάσεως ρητώς προέβλεπε (υπό παράγρ. 2.15) την εκ μέρους του Προτείνοντος δυνατότητα ενασκήσεως του δικαιώματος εξαγοράς. Ο Προτείνων θα αγοράσει από τους εναπομείναντας μετόχους το σύνολο των Μετοχών τους έναντι τιμήματος, καταβλητέου τοις μετρητοίς και ίσου προς Ευρώ 2,10 ανά Μετοχή (το “Τίμημα”), ήτοι αντίτιμο ταυτόσημο και ισάξιο προς εκείνο της Δημοσίας Προτάσεως. Σύμφωνα με το άρθρο 27(4) ν. 3461/2006, ο Προτείνων υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έγγραφο αίτημα, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει την κατ’ άρθρο 27 παρ. 5 ν.3461/2006 οριζόμενη απόφαση για τη μεταβίβαση στον Προτείνοντα του συνόλου των υπολοίπων Μετοχών, που ο ίδιος, αμέσως ή εμμέσως, δεν κατέχει, ήτοι συνολικώς 1.979.953 Μετοχές ή ποσοστό 5,14% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου εκ μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.