Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο

Εγγραφή στο Newsletter

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2016, αποφάσισε : • Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ακύρωση σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (40.912) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) του ευρώ η κάθε μία. • Τη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (€ 40.056.344,16) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε τρία ευρώ και εξήντα έξη λεπτά (€ 3,66) λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και σαράντα έξη λεπτά (€ 43.632.803,46) διαιρούμενο σε 11.921.531 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τρία ευρώ και εξήντα έξη λεπτά (€ 3,66) η κάθε μία. Την 6 Ιουλίου 2016 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. 71893/6-07-2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. Η διοικούσα επιτροπή χρηματιστηριακών αγορών του Χ.Α. στην συνεδρίαση τις 14 Ιουλίου 2016 ενημερώθηκε για την εν λόγω ακύρωση των σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (40.912) ιδίων μετοχών και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα εκατομμύρια πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και δέκα έξι λεπτά (€ 40.056.344,16) με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από τριάντα λεπτά του ευρώ (€ 0,30) σε τρία ευρώ και εξήντα έξη λεπτά (€ 3,66) λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Κατόπιν των ανωτέρω οι ως άνω 40.912 ίδιες μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν με βάση την από 4 Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, παύουν να διαπραγματεύονται στις 20 Ιουλίου 2016 στο Χρηματιστήριο Αθηνών λόγω ακύρωσης και ταυτόχρονα οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται με την νέα ονομαστική αξία των € 3,66 ανά μετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 211-9994762).