Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Ανακοίνωση εκποίησης ενσώματων ονομαστικών μετοχών

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

 

Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3371/2005 & Ν. 3556/2007) και σε εφαρμογή των 1/380/4.5.2006 και 3/387/19.6.2006 προηγουμένων αποφάσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την 7.4/433/06.09.2007 απόφασή του χορήγησε άδεια για τη διενέργεια εκποίησης 31.192 ενσώματων ονομαστικών μετοχών της εταιρείας Info-Quest Α.Ε.Β.Ε που δεν έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση και μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις και έχουν εκδοθεί σε άϋλη μορφή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εκποίησης των μετοχών ορίζεται η 20η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη. Η εκποίηση θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο άρθρο 99Α του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τη διενέργεια εκποίησης των συγκεκριμένων μετοχών διορίζεται η Π & Κ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Το αποτέλεσμα κάθε περιόδου εκποίησης θα ανακοινώνεται στους κ.κ. μετόχους με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ν. 3371/2005. Το καθαρό προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί αναλογικά υπέρ του συνόλου των δικαιούχων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε, μετά την ολοκλήρωση της εκποίησης του συνόλου των μετοχών, θα ενημερώσει τους δικαιούχους μετόχους με ιδιαίτερη επιστολή για το αποτέλεσμα της εκποίησης, το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο για λογαριασμό τους καθώς και τη διαδικασία, περιλαμβανομένων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την είσπραξη του εν λόγω ποσού.