Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ UNISYSTEMS AEE

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ

“INFO – QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”

 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

“UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

 (δ.τ “UNISYSTEMS A.Ε.E.”)

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

 ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ € 2,10 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

 (σύμφωνα με το νόμο 3461/2006)

 Ανακοινώνεται ότι, στις 31 Ιουλίου 2007, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, κατ’ άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006, το Πληροφοριακό Δελτίο επί της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (η “Δημόσια Πρόταση”), που η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “INFO – QUEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ” (ο “Προτείνων”) είχε απευθύνει, στις 20 Ιουλίου 2007, προς τους μετόχους της “UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (η “ UNISYSTEMS A.Ε.E.”), ακολούθως δε, κατά την ίδια ημερομηνία, είχε υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είχε κοινοποιήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της UNISYSTEMS Α.Ε.E., με παράλληλη ανακοίνωση την ίδια ημερομηνία στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. (το οποίο δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουλίου 2007) καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

 1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Το Πληροφοριακό Δελτίο, ως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι δηλώσεις αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, θα διατίθενται δωρεάν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε όλα τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα της “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” (ο “Διαχειριστής”), από τις 3 Αυγούστου 2007 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (ως ακολούθως ορίζεται). Επίσης οι μέτοχοι θα μπορούν από τις 3 Αυγούστου 2007 και καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρόταση να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου από την έδρα και τα κατά τόπους υποκαταστήματα του Προτείνοντος.

 Τέλος οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου και από τους διαδικτυακούς τόπους του Προτείνοντος και της Τράπεζας Πειραιώς.

 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, και εντός των πλαισίων του νόμου 3461/2006, ο Προτείνων προσφέρεται να αγοράσει το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της UNISYSTEMS Α.Ε.E. (οι “Προσφερόμενες Μετοχές”), έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς, ίσου με 2,10 Ευρώ εκάστη (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως προσφερόμενη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου Προσφερόμενης Μετοχής.

 Σημειώνεται ότι ο Προτείνων προτίθεται, από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.” σε τιμή η οποία δε θα υπερβαίνει το προσφερόμενο αντάλλαγμα.

 3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Η Περίοδος Αποδοχής θα διαρκέσει από τις 3 Αυγούστου 2007 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2007, κατά τις εργάσιμες ώρες του Διαχειριστή μετά του κοινού.

 4. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ

Ο Προτείνων θα καταβάλει, τοις μετρητοίς το ποσό των 2,10 Ευρώ (το “Τίμημα”), για την αγορά εκάστης (1), εμπροθέσμως, προσηκόντως και εγκύρως Προσφερόμενης Μετοχής. Εκ του Τιμήματος, θα αφαιρεθούν τα κατά νόμο βαρύνοντα τους αποδεχόμενους μετόχους ποσά, ως αυτά περιγράφονται ειδικά στο Πληροφοριακό Δελτίο.

 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η διαδικασία αποδοχής αναλύεται στην παράγραφο 2.18 του Πληροφοριακού Δελτίου.

 6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 3461/2006.

 Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα και η καταβολή του Τιμήματος προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διενεργηθεί εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2007.

 Ενόψει του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος, όπως αυτός παρουσιάζεται στην παράγραφο 2.4 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον έχει αποκτήσει ποσοστό άνω του 95% του συνόλου των μετοχών της “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.”, στα πλαίσια και σύμφωνα με τις ανάγκες του επιχειρηματικού του σχεδιασμού, προτίθεται να ζητήσει τη διαγραφή των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών της “UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.” από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

 H παρούσα Ανακοίνωση δεν υποκαθιστά το πλήρες κείμενο του εγκριθέντος Πληροφοριακού Δελτίου, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται και να αναγιγνώσκουν προσεκτικά.

 Καλλιθέα, 1 Αυγούστου 2007

Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση, απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα, τα οποία νομίμως δύνανται να την αποδεχθούν. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή τύπο (εγγράφως ή άλλως πως), αμέσως ή εμμέσως, εντός ή προς οποιαδήποτε χώρα, στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή/διανομή της παρούσας ανακοίνωσης είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.