Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε σώμα και Νέα Επιτροπή Ελέγχου – Συγκρότηση σε σώμα

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 15ης
Ιουνίου 2022 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Mέλος
3. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος
6. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος - Εντεταλμένος Σύμβουλος
7. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολυκάρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Μαρία Δαμανάκη, του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου– Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Ιωάννης Πανιάρας του Ηλία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βάσει της από 15-6-2022 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε:
α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του
άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα
είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική
Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την
Τακτική Γενική Συνέλευση 2025.
Για το σύνολο των ως άνω μελών έχει ελεγχθεί από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής
Διακυβέρνησης ότι:

 

  • o πληρούν τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ΄ αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ (επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου, δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη εντός τουλάχιστον τριών (3) ετών πριν από την εκλογή ή την ανάθεση των εξουσιών αντίστοιχα).
  • o πληρούν τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ΄ αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών ΔΣ βάσει της οποίας η Επιτροπή κατήρτισε το σχετικό πίνακα καταλληλότητας, ο οποίος επισυνάπτεται στο φάκελο των πρακτικών.

Επίσης, για τα υποψήφια, σύμφωνα με την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και
Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη έχει ελεγχθεί ότι
καλύπτουν το σύνολο των κριτηρίων ανεξαρτησίας που ορίζονται στο άρ. 9 του ν. 4706/2020.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά
την από 15-6-2022 συνεδρίασή του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις
υπ΄ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη της
Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 14-6-2022 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και
Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Φιλίππα Μιχάλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης
Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή
γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται
υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις
που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση στις 15 Ιουνίου 2022 εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Αιμίλιο
Γιαννόπουλο του Πολυκάρπου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολυκάρπου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό
Μέλος του Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Mέλος του Δ.Σ.
3. Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου έχουν
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).