Skip to main content

Επενδυτικές Σχέσεις

Συμμετοχή της Εταιρείας Quest Συμμετοχών Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.»

Νewsletters subscription

Επεξεργασία των συνδρομών σε ενημερωτικά δελτία
Διαλέξτε τα ενημερωτικό δελτία στα οποία θέλετε να είστε ή όχι συνδρομητής.
The subscriber's email address.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Η Εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι με βάση την υπ΄ αρ. 146/2002 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή η από 31/03/2021 αίτηση της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 16524/2021 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 98/2021, περί άμεσης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης (σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4738/ 2020) επικυρώθηκε η από 30/03/2021 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των πιστωτών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε για τη συγκληθείσα, στις 18/7/2022, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης και ειδικότερα, του άρθρου 7 αυτής,  η οποία (Γενική Συνέλευση) αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη. Περαιτέρω, ενημερώθηκε ότι στη συμφωνία εξυγίανσης προβλέπεται ότι η Εταιρεία αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, την υποχρέωση να καλύψει το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εντός έξι (6) μηνών από την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο, καθώς και ότι στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι παλαιοί μέτοχοι θα συμμετέχουν στην αύξηση μέχρι το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16).

Κατόπιν αυτών, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας αποφάσισε τη συμμετοχή της στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000,00), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη συμφωνία εξυγίανσης και παρέσχε εξουσιοδοτήσεις σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της για τη διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Εταιρεία μας προβεί σε ανακοίνωση προς τους νυν μετόχους της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την πρόθεση της Εταιρείας μας (ως μελλοντικής μετόχου με ποσοστό από 95,03% έως 99,21%,), βάσει των σημερινών συνθηκών και των οικονομικών δεδομένων της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. άρ. 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, περί της διαγραφής της από το Χρηματιστήριο Αθηνών και, ακολούθως, υποβολής σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.