Skip to main content

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και καταβολή μετρητών στους Μετόχους

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2016, αποφάσισε :

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια πενήντα τρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (€ 4.053.320,54) με επιστροφή κεφαλαίου στους Μετόχους τριάντα τεσσάρων λεπτών (€ 0,34) ανά μετοχή και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και εξήντα έξη λεπτά του ευρώ (€ 3,66) σε τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (€ 3,32). Μετά την ανωτέρω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€ 39.579.482,92) και διαιρείται σε 11.921.531 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών ευρώ και τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 3,32) η κάθε μία.

Την 25 Νοεμβρίου 2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) η αριθμ. 124717/25-11-2016 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κωδικό αρ. καταχώρησης 837878, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην συνεδρίαση της, της 1 Δεκεμβρίου 2016 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από τρία ευρώ και εξήντα έξη λεπτά του ευρώ (€ 3,66) σε τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του ευρώ (€ 3,32) και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους Μετόχους ποσού τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,34) ανά μετοχή.   

Κατόπιν των ανωτέρω από την 5 Δεκεμβρίου 2016 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με την νέα ονομαστική αξία € 3,32 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,34 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα τον κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου € 0,34 ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 6 Δεκεμβρίου 2016.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 9 Δεκεμβρίου 2016.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Alpha Τράπεζα ως ακολούθως:

Μέσω των χειριστών στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5.5. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha τράπεζας για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους.

Για όσους εκ των μετόχων για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη της επιστροφής κεφαλαίου από τις 16 Δεκεμβρίου 2016 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της πληρώτριας τράπεζας. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Alpha τράπεζας είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο ΣΑΤ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Από τις 10 Δεκεμβρίου 2017 η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 211-9994762).