Skip to main content

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ευημερία του Κοινωνικού Συνόλου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μία επιχείρηση ευημερεί, όταν η κοινωνία όπου δραστηριοποιείται ευημερεί, οι εταιρείες του Ομίλου Quest υλοποιούν εστιασμένες

Εταιρική Υπευθυνότητα Κοινωνία

κοινωνικές δράσεις, που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και τη μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

IQBility
Με στόχο την ενίσχυση της νεανικής και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών που οδηγούν στην καινοτομία ο Όμιλος Quest έχει δημιουργήσει από το 2013 το εκκολαπτήριο νέων επιχειρηματικών δράσεων, IQbility. Το ΙQbility υποστηρίζει νέες επιχειρηματικές δράσεις, διαθέτοντας σε επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες πόρους, μέσα και τεχνογνωσία για την επιτυχία τους στις διεθνείς αγορές. Το IQbility αποτελεί τη μοναδική ιδιωτική πρωτοβουλία ελληνικής εταιρείας που μέσα από συστηματική διαδικασία ανακαλύπτει, επιλέγει και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων.
7
ΧΡΟΝΙΑ
13
ΟΜΑΔΕΣ
1.000.000
επένδυση σε 10 ομάδες
20
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
επιπλέον άντληση κεφαλαίων
11
ΟΜΑΔΕΣ
με διεθνή παρουσία
>200
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ
θέσεις εργασίας
>2.200
ΩΡΕΣ MENTORING
τον χρόνο από στελέχη του Ομίλου και συνεργάτες

Ποιοτική Εκπαίδευση

Ο Όμιλος και οι εταιρείες του υλοποιούν ένα σύνολο από συνεχιζόμενες δράσεις αναφορικά με τη διασύνδεση Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενθαρρύνουν την αριστεία. Ενδεικτικά αναφέροντας, η iSquare, στο πλαίσιο της δράσης «Καινοτομία στην Εκπαίδευση», υλοποιεί το πρόγραμμα “iPad 1 – 1” για την εισαγωγή του iPad στις σχολικές τάξεις με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας, ενώ με τις δράσεις «Ψηφιοποίηση σχολικών βιβλίων» και edupad.gr για το λειτουργικό σύστημα iOS της Apple, στοχεύει στη δημιουργία μίας βιωματικής, σύγχρονης διαδικασίας μάθησης.
Αντίστοιχα, η Info Quest Technologies υλοποιεί για περισσότερα από 15 χρόνια τη δράση «Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest», ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνολογίας. Το 2019 ο Όμιλος δημιούργησε, με κύριο πυλώνα υλοποίησης τη Uni Systems, ένα νέο πρόγραμμα υποτροφιών για εκμάθηση κώδικα, το “Mind the <code>”, το οποίο εστιάζει στη συστηματική διδασκαλία δύο πολύ διαδεδομένων γλωσσών προγραμματισμού σε νέους, διασυνδέει την εκπαιδευτική κοινότητα με την αγορά εργασίας, ενισχύει τις γνώσεις μελλοντικών εργαζόμενων και προσφέρει εργασία σε μερικούς από αυτούς.

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Quest studio - yousmile.gr
Με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας και των κοινωνικών ανισοτήτων , σταθερά στο πέρασμα του χρόνου, οι εταιρείες του Ομίλου στηρίζουν το άξιο έργο οργανώσεων και φορέων που με το έργο τους βελτιώνουν την ποιότητα ζωής παιδιών και ενηλίκων, όπως το «Χαμόγελο του Παιδιού» το «Κάνε μια Ευχή», το «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» και η «ΠΥΡΝΑ», καθώς και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες όπως το έργο του σωματείου «Διάζωμα» στον τομέα του Πολιτισμού.
Παράλληλα, όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, ο Όμιλος προχωρά, σε έκτακτη υποστήριξη δράσεων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του. Άξιες αναφορές δράσεις είναι η χορηγία Αρδευτικού συστήματος, η παροχή υπολογιστικών συστημάτων και η παροχή πυροσβεστικών οχημάτων σε πληγείσες περιοχές, καθώς και τα πρόγραμμα προγράμματα στήριξης προσφύγων, πλημμυροπαθών και πυροπαθών που υλοποίησε η ACS , λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και ανάγκες που προκύπτουν κατά καιρούς. Η συμβολή του Ομίλου στην καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, με τη διάθεση 1000 iPAD στα δημόσια σχολεία, ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομειακές μονάδες και στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων σε συνεργασία με ΜΚΟ.

Εθελοντισμός

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Quest ενθαρρύνονται να εκφράζουν και να υποστηρίζουν δράσεις που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο και οι εταιρείες με τη σειρά τους διαθέτουν πόρους για την υλοποίηση αυτών των δράσεων, στηρίζοντας κάθε χρόνο αρκετούς φορείς στο έργο τους, προσφέροντας υπηρεσίες, προϊόντα και οικονομική ενίσχυση.
Ορισμένες από τις σταθερές δράσεις του Ομίλου, αποτελούν η Εθελοντική Αιμοδοσία, η διοργάνωση Charity Bazaar από τους εργαζόμενους για την υποστήριξη του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα», η συγκέντρωση ρουχισμού, τροφίμων και φαρμάκων για το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, η διάθεση περισσευούμενου φαγητού μέσω της οργάνωσης «Μπορούμε» σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη ενώ συστηματικά υλοποιούνται δράσεις που ενισχύουν τον αθλητισμό και την οικολογική μετακίνηση.

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τα Ουσιαστικά θέματα και τις Δράσεις του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στις Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου.